ਸੂਚੀ_ਬੈਨਰ

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਟੇਲਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸਲਰੀ ਪੰਪ
ਟੇਲਿੰਗਜ਼ ਸਲਰੀ ਪੰਪ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਟੇਲਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਲਰੀਪੰਪ
ਸਬਮਰਸੀਬਲ slurryp ump
ਮੱਧ ਧਾਤੂ ਮਿੱਝ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪੰਪ
FGD
FGD ਪੰਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਈਟ
ਵਰਟੀਕਲ ਪੰਪ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
ਪੀ 1020726